Vesti

Plastični tankovi zapremine V=20.000l - jedinstveni na našem tržištu

GHIBLIPLAST proizvodi plastične rezervoare različitih namena i tipova. Proizvode se u standardnim prečnicima od 500 mm do 3000 mm. Po zahtevu kupca dimenzije rezervoara mogu biti prilagođene Vašim potrebama. Namena i uslovi ekspoloatacije rezervoara određuju tip rezervoara, pa se tako u našem proizvodnom programu nalazi nekoliko tipova plastčnih rezervoara i to:

  • plastične kace (vertikalni otvoreni rezervoari)
  • vertikalni zatvoreni rezervoari
  • horizontalni rezervoari (cisterne)
  • termoizolovani rezervoari
  • rezervoari sa duplim zidom
  • pravougaoni rezervoari (kade i tankvane)
  • elipsasti rezervoari

Zbog čega su GHIBLIPLAST tankovi jedinstveni na našem tržištu? Prvenstveno zbog kvaliteta i načina izrade. Od nedavno posedujemo najveći  alat za proizvodnju plastičnih tankova i cisterni. Alat je prečnika 2,4m i dužine 5m. Tako da možemo da proizvedemo rezervoare zapremine V=20.000 litara bez nastavljanja i po tome smo jedinstveni. Prednosti naših rezervoara u odnosu na druge slične rezervoare su prvenstveno kvalitet i estetika tankova, kao i brži i sigurniji proces proizvodnje. GHIBLIPLAST - Plastični tankovi imaju garanciju od 10 godina i vek eksploatacije preko 50 godina.

Plastični tankovi zapremine V=20.000l - jedinstveni na našem tržištu

Separatori naftnih derivata sa koalescentnim filterom

Separatori naftnih derivata upotrebljavaju se svuda gde otpadne vode sadrže veću količinu rastvorenih mineralnih tečnosti (nafta i derivati). Uglavnom se radi o površinskoj vodi. Koristi za prečišćavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda za sve površine izložene padavinama i sa većom količinom taloga, kao što su saobraćajnice, trgovi, parkovi, benzinske pumpe, auto servisi, garaže, industrijski pogoni... GHIBLIPLAST proizvodi separatore po evropskoj normi EN858 sa taložnikom i koalescentnim promenljivim filter uloškom. Kvalitet prečišćenih voda iz separatora je manji od 5mg/L.

Proizvod prati kompletna tehnička dokumentacija sa pripadajućim atestima i sertifikatima. Separatori se proizvode od polietilena visoke gustine (PEHD) tehnologijom spiralnog namotavanja. Sastoje se iz dela za taloženje i dela sa koalescentnim ­filterom. Taložnik je opremljen sa elementima za usmeravanje toka i sprečavanje vrtloženja vode. Na taj način se intezivira taloženje čvrsth materija i omogućava kvalitetno i nesmetano odvajanje ulja i naftnih derivata u sledećoj fazi obrade. Koalescentni filterski paket omogućuje visok stepen izdvajanja naftnih derivata i osigurava da prečišćena tečnost ima najviše do 5 mg/l neemulgiranih ulja i masti.

Separatori naftnih derivata sa koalescentnim filterom

Separator mulja i otpadnih voda mlekara „IMLEK“

Plastična pravougaona kada - separator mulja i ostalih taloga iz otpadnih voda mlekare "IMLEK". Uz pomoć inženjera iz "Imleka" uspeli smo da osmislimo separator u obliku pravougaone kade sa specijalno dizajniranim mehanizmom za odvajanje mulja i ostalih taloga iz otpadnih voda, koje nastaju iz proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda. Separator savršeno funkcioniše već duže vreme, tako da smo dobili sve pohvale od inženjera iz "IMLEKA". GHIBLIPLAST se dokazao kao odgovoran i pouzdan partner koji može da odgovori na najkomplikovanije zahteve kupca.    

Separator mulja i otpadnih voda mlekara „IMLEK“

Pontoni sa specijalno dizajniranim vrhom za kretanje kroz vodu

Ghibliplast iz Osečine bavi se proizvodnjom plastičnih pontona za sve vrste plovnih objekata. Odnedavno smo proširili naš proizvodni program na pontone za pokretne plovne objekte (katamarane i trimarane). Ono što na prvi pogled izdvaja naše pontone u odnosu na druge proizvođače su specijalno dizajnirani vrhovi koje odlikuju odlične plovne osobine, veoma mali koeficijent otpora vode, tako da se naši pontoni mogu veoma lako i brzo kretati kroz vodu.

Takođe vrhovi poseduju i specijano dizajnirana krilca i usmerivače koji dodatno poboljšavaju plovne osobine pontona. Ghibliplast je dizajnirao dva modela vrhova za pontonske čamce koje smo nazvali Ghibli Shark i Ghibli Orka.

Pontoni sa specijalno dizajniranim vrhom za kretanje kroz vodu