Šahte za vodomere – vodomerne šahte

Šahte za vodomerŠahte za vodomer

Proizvodimo šahte za vodomere koje se izrađuju od polietilena visoke gustine u standardnim dimenzijama i to:
  • • Ø500x1000
  • • Ø600x1000
  • • Ø800x1000
  • • Ø1000x1300
Šahte za vodomere proizvodimo u dve varijante. Šahte bez termo izolacije. Šahte sa termo izolacijom od stiropora, koja omogućuje normalan rad vodomera na ekstremno niskim temperatura
Šahte