Šahte za kanalizaciju – kanalizacione

Šahte za kanalizaciju

Reviziona okna (šahtovi) su takođe izrađeni od polietilena visoke gustine istim postupkom izrade (tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena i polipropilena). I kod njih kao i kod cevi su identična svojstva materijala u pogledu hemijskih uticaja i svih ostalih vrsta otpornosti kako na unutrašnji sadržaj tako i na spoljašnje pritiske i opterećenja.

Šahte za kanalizaciju od PEHD

Šahte za kanalizaciju od PEHD

Unutrašnjost im je glatka, dok je preko spoljašnjeg zida spiralno namotan prsten, ali se u zavisnosti od potrebe može izrađivati i tzv. sendvič profil gde se prsten nalazi u sredini između unutrašnje i spoljašnje ivice. GHIBLI - SPIRAL - PROFILEN plastične šahte se u zavisnosti od zahteva projekta izrađuju sa otvorenom ili zatvorenom kinetom, poseduju zavarene penjalice na vertikalnom zidu i dodatno su opterećena u donjoj zoni kao obezbeđenje od uticaja podzemnih voda u toku same montaže (deo šahte ispod kinete je punjen peskom ili betonom kao teg zbog posledica podizanja tokom montaže i zatrpavanja).

Izborom GHIBLI - SPIRAL-PROFILEN šahtova i njihovim ekstruzionim zavarivanjem spoljašnje ili unutrašnje strane (u zavisnosti od prečnika cevi), veoma efikasno se neutrališe štetan uticaj visokog nivoa i pritiska podzemnih voda na cevovod i u većini slučajeva gde je kota dna cevi ispod nivoa reka i mora, gde su podzemni tokovi veoma aktivni vrši se izbor ovakvog cevovoda, upravo zato što garantuje veliki procenat nepropusnosti u odnosu na ostale vrste spojeva (beton-PVC, dihtung gumica,...)

 Plastične šahte - dimenzije

GHIBLI - SPIRAL - PROFILEN plastične šahte proizvodi plastične šahte od HDPE u sledećim prečnicima: Ø 600 mm, , Ø 800 mm, Ø 1000 mm, Ø 1200 mm, Ø 1300 mm, Ø 1600 mm, Ø 2000.mm, dok im visina zavisi od projektnih uslova a može biti do 12 metara. Plastične (HDPE) šahte su apsolutno vodonepropusne, znatno lakše u osnosu na betonske šahte, lakše se postavljaju i što je najvažnije može se obezbediti dihtovanje između šahti i kanalizacionih cevi, bilo da su cevi od PEHD-a ili PVC-a. Osim toga HDPE šahte imaju dovoljnu elastičnost da ne bi došlo do pucanja prilikom izvesnih pomeranja tla. Prednosti u odnosu na konvencionalne betonske šahte su: mala masa šahte koja omogućava znatno brže postavljanje i manipulaciju kao i manje troškove transporta, apsolutno vodonepropusne i neporozne, imaju veliku krutost i elastičnost tako da pri pomeranju tla neće doći do pucanja šahte. GHIBLI - SPIRAL - PROFILEN plastične šahte imaju dug vek trajanja koji se kreće iznad 50 godina. Izrada ovih proizvoda (plastične cevi i šahte) podrazumeva i montažu na terenu tj. izradu cevovoda.

Šahte