Horizontalni rezervoari cisterne

 Horizontalni plastični rezervoari - cisterne

Plastične kade - tankvane