Reference

 • JP SKIJALIŠTA SRBIJE Rezervoari za pitku vodu
 • MESOPROMET d.o.o MONTENEGRO Rezervoari za pitku vodu zapremine 20.000 litara. Gabaritnih dimenzija Ø2400 x4.500 mm
 • ROLOMATIC d.o.o Rezervoari za pitku vodu zapremine 25.000 litara. Gabaritnih dimenzija Ø2000 x8.300 mm
 • GLOBAL PETROL d.o.o Rezervoari za gorivo 10.000 litara i 2000 litara. Gabaritnih dimenzija Ø2000 x3.200 mm i Ø1200 x1.850mm
 • S&V DRILLING MINE SERVICES d.o.o Plastične kace i rezervoari za skladištenje vode
 • VELIKI MAJDAN LJUBOVIJA d.o.o Plastične kace i rezervoari za skladištenje vode i hemikalija
 • ZDRAVSTVENI CENTAR TOPLICA Rezervoar za skladištenje tehničke vode
 • CESTA 2010 d.o.o NOVI PAZAR Rezervoar za skladištenje tehničke vode Gabaritnih dimenzija Ø2000 x1.950 mm V=6000 litara.
 • HOLCIM (Srbija) d.o.o Tankvana za HCl
 • GRUNDFOS (Srbija) d.o.o Plastični rezervoari
 • KIJEVO d.o.o Septička jama V=3000 litara.
 • TURISTIČKO SPORTSKI CENTAR VELIKA PLANA Septička jama V=6000 litara.
 • POLJOAGRAR d.o.o Septička jama V=10.000 litara.
 • „BINOR CONSTRUCTING “d.o.o Vojna akademija Beograd, Kanalizacioni sistem (HDPE cevi i HDPE kanalizacione šahte profilisanog zida)
 • JP VODOVOD VRANJE Pontoni za plutajuću radnu platformu
 • VELIKI MAJDAN d.o.o. LJUBOVIJA Plastični tankovi za skladištenje hemikalija
 • GREDA VALJEVO Plastične kace i rezervoari
 • SIM INDUSTRY SERVICE d.o.o Plastični rezervoari za glikol
 • MIMEL d.o.o. Septička jama zapremine V= 6000 litara, gabaritnih dimenzija Ø1200x5.400 mm
 • PP RATAR AD Pokretna plastična cisterna V=12.000l, gabaritnih dimenzija Ø1.600x6.000 mm
 • JAJCE-TOURS d.o.o BiH Pontoni za katamaran
 • NAUTIČKI KLUB ZEMUN Pontoni za plutajuće molove