Protočne dvokomorne septičke jame

Dvokomorne i trokomorne septičke jame su sistemi za prikupljanje sanitarno - fekalnih otpadnih voda iz domaćinstava. Koriste se u slučajevima kada ne postoje izgrađeni sistemi kanalizacionih mreža. Septičke jame sa delimičnim biološkim prečišćavanjem otpadnih voda se koriste u svrhu odstranjivanja plutajućih i ostalih supstanci koje se mogu otkloniti separacijom. Septičke jame su horizontalni plastični rezervoari cisterne ili rezervoari za fekalije

septičke jame

Septičke jame

Odvodnja iz protočnih septičkih jama u površinske vode nije dopuštena, ali ih možemo provesti putem cevovoda i drenažnih kanala u zemlju u ponorni sistem, ukoliko pri tome nisu ugroženi izvori vode. Plutajući sadržaj se odstranjuje iz opadne vode koja dolazi iz domaćinstva u septičku jamu mehaničkim putem. Ovo je isključivo mehaničko prečišćavanje za koje se projektuje zapremina jame od 1000 litara po stanovniku. Ako znamo da se za proračun koristi potrošnja od 200 litara vode po stanovniku dnevno, možemo zaključiti da otpadna voda prolazi kroz sistem tokom 3 dana. Ovakve septičke jame moraju imati ukupnu zapreminu od najmanje 4.000 litara. GHIBLIPLAST septička jama zapremine 4.000 litara je dovoljana za potrebe kapacitet prosečnog domaćinstva od 4 člana, i u proračunima se mora dodavati 1000 litara zapremine za svakog sledećeg stanovnika.

Septičke jame se mogu koristiti kao privremeno rešenje za odvođenje otpadnih voda tamo gde je predviđena izgradnja kanalizacije. Septička jama je ukopana posuda. Mora biti ugrađena na pristupačnom mestu za održavanje i pražnjenje. Pražnjenje ovakvog sistema sptičkih jama je jednom godišnje. Njihovom ugradnjom jasno pokazujemo da veoma vodimo računa o zdravlju ljudi i zaštiti i očuvanju životne sredine.

Prednosti ovakvog rešenja prečišćavanja otpadnih voda je:

• Apsolutno vodonepropusne i neporozne • Otpornost na uticaj podzemnih voda • Otpornost na uticaj hemjiskih supstanci koje se koriste u domaćinstvima • Jednostavno postavljanje, brza i jednostavna montaža • Malena težina olakšava transport i montažu • Abrazivno i korozivno otporne • Dug vek trajanja iznad 50 godina • Proizvod koji ne zagađuje životnu sredinu • Ne zahtevaju bilo kakvo posebno održavanje

Tipične oblasti upotrebe septičke jame:

Dvokomorne septičke jame- domaćinstva - škole i vrtići - vikendice - ugostiteljski objekti, hoteli i restorani - poljoprivredne farme

Zapremina (l)

500

1000

1500

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

10000

12000

15000

Prečnik D (Ø mm)

800

1300

1000

1000

1200

1200

1200

1600

1200

1600

1600

1600

1600

1600

1600

2000

Duzina L (mm)

1000

1270

1950

2600

2700

3700

3800

2500

5400

2500

3500

4000

5000

6000

7500

4700

Prečišćavanje otpadnih voda, Proizvodi