Vertikalni plastični rezervoari

Vertikalni plastični rezervoari - zatvoreni

Vertikalni plastični rezervoari GHIBLI -  SPIRAL - PROFILEN se izrađuju istom tehnologijom kao i plastične kace (tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena i polipropilena). Koristeći veoma dobre osobine i katakteristike materijala polietilena visoke gustine HDPE polietilena i polipropilena PPH dobijen je proizvod koji je rešio mnoge probleme pri skladištenju i manipulisanju tečnostima, agresivnim hemikalijama u hemijskoj i u industriji uopšte. Najčešće se koriste u industriji za skladištenje i lagerovanje opasnih i agresivnih tečnosti (različite vrste hemikalija i kiselina). Takođe se mogu koristiti se za skladištenje pijaće i tehničke vode, odnosno kao rezervoari za vodu,  nafte, biodizela, lož ulja kao i drugih različitih vrsta tečnosti ....

Vertikalni rezervoari se proizvode u zapreminama do 50 000 litara.

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Dodatna oprema za  vertikalni rezervoari:

vertikalni rezervoari skica

Vertiklani plastični rezervoari

GHIBLIPLAST vertikalni rezervoari po zahtevu kupca mogu biti opremljeni su armaturama od plastike (priključcima sa unutrašnjim navojem, prirubnicama, ventilima, slavinama, pokazivačima nivoa, revizionim otvorima, oduškom, prelivom, penjalicama, stopama za ankerisanje, uškama za nošenje, mlaznica, nosača za miksere i slično..).

Sem standardnih rezervoara za vodu i kaca vertikalni rezervoari se proizvode isključivo po porudžbini. Po potrebi proizvodimo i termoizolovane rezervoare koji mogu očuvati temperaturu medijuma koji se u njima skladišti, kao i rezervoare sa duplim zidom koji je žaštitini zid osnovnog zida za prevoz opasnih materija.

Na osnovu konkretnih zahteva korisnika u pogledu željenih dimenzija rezervoara, zapremine, namene rezervoara i dr. vrši se proračun i dimenzionisanje rezervoara.

Zapremina u litrima

Prečnik ØD (mm)

Visina H (mm)

250 600 900
500 800 1000
1000 1000 1270
1500 1200 1330
2000 1300 1510
2500 1400 1650
3000 1600 1500
4000 1600 2000
5000 1600 2500
5000 2000 1600
6000 1600 3000
7000 2000 2230
8000 2000 2550
10000 2000 3190
12000 2000 3800
15000 2000 4800
15000 2400 3320
20000 2400 4500
25000 2400 5600
25000 3000 3530
30000 2400 6800
35000 3000 4960
40000 3000 5670
50000 3000 7100
Plastični rezervoari, Proizvodi