Termoizolovani rezervoari

Termoizolovani rezervoari

Termoizolovani rezervoari

Termoizolovani rezervoari su plastični rezervoari izrađeni od polietilena ili polipropilena. Izolovani poliuretanskom penom izmedju duplih zidova rezervoara, što usporava razmenu toplotne energije između medijuma i okoline, a samim tim održava se "konstantna" temperatura medijuma unutar termoizolovanog rezervoara. Rezervoari sa izolacijom mogu biti vertikalni plastični rezervoari i horizontalni plastični rezervoari cisterne.

 GHIBLI - SPIRAL - PROFILEN Termoizolovani rezervoari mogu se koristiti u ugostiteljstvu, domaćinstvu, u procesnoj industriji, u prehrambenoj i konditorskoj industriji, pri masovnoj eksploataciji vode, piva, bezalkoholnog pića, preradi i otkupu mleka.

 Održavanje konstantne temperature medijuma postiže se izolacijom što isključuje upotrebu grejača ili hladnjaka, kao dodatne aparature kod rezervoara.

 Termoizolovani rezervoari se isključivo proizvode isključivo po porudžbini. Na osnovu konkretnih zahteva korisnika u pogledu željenih dimenzija rezervoara, zapremine, namene rezervoara i dr. vrši se proračun i dimenzionisanje rezervoara.

Plastični rezervoari