Rezervoari sa duplim zidom

Rezervoari sa duplim zidom

Rezervoari sa duplim zidom

Plastični rezervoari sa duplim zidom najčešće se koriste hemiskoj industriji za skladištenje agresivnih  i opasnih fluida. Izraduju se od polietilane visoke gustine HDPE ili poliprpoilena PPH u zavisnosti od namene rezervoara i vrste medijuma koji se skladišti u njima.

Unutrašnji rezervoar je namenjen za skladištenjne tečnosti, a spoljašnji je prihvatni i ima ulogu da u slučaju havarije osnovnog rezervoara prihvati tečnost da ne bi došlo do ugrožavanja zdravlja ljudi i životne sredine.

GHIBLI - SPIRA L- PROFILEN plastični rezervoari sa duplim zidom  po zahtevu kupca mogu biti opremljeni su armaturama od plastike (priključcima sa unutraslnjim navojem, prirubnicama, ventilima, slavinama, pokazivačima nivoa, revizionim otvorima, oduškom, prelivom, penjalicama, stopama za ankerisanje, uškama za nošenje, mlaznica, nosača za miksere i slično..).

Proizvode se isključivo po porudžbini. Na osnovu konkretnih zahteva korisnika u pogledu željenih dimenzija rezervoara, zapremine, namene rezervoara i dr. vrši se proračun i dimenzionisanje rezervoara.

Plastični rezervoari