Pravougaoni rezervoari kade i tankvane

Pored cilindričnih plastičnih rezervoara i cisterni za vodu GHIBLIPLAST  proizvodi i pravougaone rezervoare u obliku kada i bazena. Pravougaoni rezervoari - kade se izrađuju od ravnih ploča od polietilena visoke gustine HDPE. Kade i sve slične posude, izrađuju se u svim dimenzijama, po tehničkoj dokumentaciji i po zahtevima korisnika. Najšečće se koriste kao kade za galvanizaciju i  skladištenje agresivnih fluida i kiselina, ali i kao tankvane koje se koriste kao sigurnosne palete za sakupljanje opasnih fluida i hemikalija koje mogu da iscure iz originalnog pakovanja. Imaju ulogu da u slučaju havarije osnovnog rezervoara prihvate tečnost da ne bi došlo do ugrožavanja zdravlja ljudi i životne sredine.

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Plastični rezervoari, Proizvodi