Horizontalni rezervoari cisterne za vodu, naftu

Cisterne horizontalni rezervoari

Horizontalni rezervoari cisterne za vodu, naftu - GHIBLIPLAST Cisterne horizontalni rezervoari od plastike se proizvode tehnologijoom spiralnog namotavanja polietilena i polipropilena, ali se razlikuju po svojoj nameni a samim tim i po konstrukciji od ostalig horizontalnih rezervoara. GHIBLIPLAST spiralni horizontalni rezervoari mogu biti nadzemni i ukopavajući. Zbog uštede u prostoru i sigurnosti, ovi horizontalni plastični rezervoari se po pravilu najčešće ukopavaju u zemlju. Ukoliko se postavljaju kao nadzemni moraju se obezbediti plastične ili neke druge lege.

Konstruisani su tako da pored unutrašnjeg hidrostatičkog pritiska uspešno trpe i spoljašnja opterećenja zatrpanog sloja zemlje, ako se ukopavaju, ili dinamičko kretanje tečnosti prilikom utakanja i istakanja ili prevoza, ako su nadzemni. Najširu primenu ovi horizontalni rezervoari našli su u domaćinstvima, školama, vrtićima, vikend naseljima hotelskim i motelskim smeštajima kao i u industriji za skladištenje pijaće vode, ali i kao taložnici za fekalne ili tehničke vode, separatori za industrijski otpad ili smeštaj drugih industrijskih fluida. Naši plastični rezervoari za vodu se bez problema mogu koristiti umesto zidanih betonskih rezervoara za vodosnabdevanje kako pojedinacnih domaćinstava i vikendica, tako i čitavih naselja. Horizontalni rezervoari se proizvode u zapreminama do 100 000 litara.


Cisterne horizontalni rezervoari Cisterne horizontalni rezervoari Cisterne horizontalni rezervoari Cisterne horizontalni rezervoari Cisterne horizontalni rezervoari Cisterne horizontalni rezervoari Cisterne horizontalni rezervoari Cisterne horizontalni rezervoari Cisterne horizontalni rezervoari

Osobine - horizontalni plastični rezervoari - cisterne

Plastični rezervoari GHIBLIPLAST proizvedeni od materijala polietilena visoke gustine HDPE i polipropilena PPH imaju mnogostruke prednosti u odnosu na rezervoare od tradicionalnih materijala, između ostalog se mogu koristiti za skladištenje pitke vode. HDPE (polietilen visoke gustine) je materijal koji se koristi u proizvodnji naših rezervoara i cisterni. Nalazi se na pozitivnoj listi materijala Evropske unije za ovu primenu. Svi naši proizvodi su atestirani i ekološki ispravni. HDPE tip PE 80 i PE 100 omogućava da naše proizvode plastične rezervoare i plastične kace karakterišu:

 • Izuzetna mehanička svojstva, materijal od kojeg se proizvode rezervoari polietilen visoke gustine (HDPE), ima veliku zateznu čvrstođu i odličnu čvrstću na pritisak. Otporan je na habanje zbog malog koeficijenta trenja pa sprečava pojavu žljebova i risova pri upotrebi. Izuzetno žilav materijal, a žilavost se odražava i na ekstremno niskim temperaturama.
 • Hemijski postojani na većinu hemikalija i agresivnih materija.
 • Termo otporni - na temperaturama od -30°C do +80°C ukoliko su izrađeni od polietilena i od -10°C do +100°C ako su od polipropilena.
 • Imaju odličnu otpornost na abraziju, zbog čega su pogodni za rad sa rastvorima koji zahtevaju mešanje.
 • Atestirani i ekološki ispravni, ne zagađuju životnu sredinu.
 • U primeni rezervoari ne kontaminiraju svoj sadržaj, niti sadržaj istih može izazvati hemijsku reakciju sa materijalom od koga su rezervoari napravljeni. To znači da su ovi rezervoari praktično bez ukusa i mirisa i ne mogu biti sredina u kojoj se razvijaju alge ili bakterije, što je naročito bitno u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.
 • Jednostavni za odrzavanje - glatki unutrašnji zidovi na minimum svode lepljenje supstance što omogućuje lako čičćenje.
 • Otporni na UV zračenje - mogu se koristiti napolju bez ikakvih zaštita, to im omogućuje UV stabilizator u vidu aktivne čađi kod polietilena.
 • Otporni su na koroziju, ne zahtevaju bilo kakvu antikorozivnu zaštitu ili remont
 • Male težine – dosta su lakši od rezervoara izrađenih od tradicionalnih materijala, to im omogućuje lakši, brži i jeftiniji transport i manipulaciju.
 • Konstruisani su tako da mogu biti predmet grube manipulacije.
 • Dugotrajni - dugi atmosferski uticaji ne utiču na funkcionalnost rezervoara (vek upotrebe preko 50 godina).

Horizontalni rezervoari cisterne za vodu, naftu - GHIBLIPLAST

Dodatna oprema za GHIBLIPLAST spiralne horizontalne rezervoare:

GHIBLIPLAST horizontalni rezervoari - cisterne po zahtevu kupca mogu biti opremljeni armaturama od plastike (priključcima sa unutrašnjim navojem, prirubnicama, ventilima, slavinama, pokazivačima nivoa, revizionim otvorima, oduškom, prelivom, penjalicama, stopama za ankerisanje, uškama za nošenje, mlaznica, nosača za miksere i slično..).

Sem standardnih rezervoara za vodu manjih zapremina, horizontalne cisterne se proizvode isključivo po porudžbini. Na osnovu konkretnih zahteva korisnika u pogledu željenih dimenzija rezervoara, zapremine, namene rezervoara i dr. vrši se proračun i dimenzionisanje rezervoara.


Zapremina V (l) Prečnik ØD (mm) Dužina L (mm)
500 800 1000
1000 1000 1270
1500 1000 1950
2000 1000 2600
3000 1200 2700
4000 1200 3700
5000 1200 4500
1600 2500
6000 1200 5400
1600 2500
7000 1600 3500
8000 1600 4000
10000 1600 5000
12000 1600 6000
Zapremina V (l) Prečnik ØD (mm) Dužina L (mm)
15000 1600 7500
2000 4700
20000 2000 6300
2400 4500
25000 2000 8200
2400 5600
30000 2000 9800
2400 6800
40000 2000 12800
2400 8800
50000 2400 11100
70000 2400 15600
80000 2400 17900
100000 2400 22300