Plastični rezervoari i cisterne

Plastični rezervoari

Plastični rezervoari i cisterne - GHIBLIPLAST GHIBLIPLAST plastični rezervoari se proizvode tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine HDPE i polipropilena PPH. Koristeći veoma dobre osobine i katakteristike materijala polietilena visoke gustine HDPE i polipropilena PPH, uspeli smo da konstruišemo plastične rezervoare i  cisterne koji su rešili mnoge probleme skladštenja različitih vrsta tečnosti i agresivnih fluida.

Najširu primenu GHIBLIPLAST spiralni plastični rezervoari našli su u domaćinstvima, školama, vrtićima, vikend naseljima hotelskim i motelskim smeštajima kao i u industriji za skladištenje pijaće vode, ali i kao taložnici za fekalne (rezervoari za fekalije) ili tehničke vode, separatori za industrijski otpad ili smeštaj drugih industrijskih fluida (različite vrste hemikalija i kiselina). Naši plastični rezervoari za vodu se bez problema mogu koristiti umesto zidanih betonskih rezervoara za vodosnabdevanje kako pojedinačnih domaćinstava i vikendica, tako i čitavih naselja.

Posebno je interesantno istaći, da se pored izrade ovih rezervoara veoma velikih zapremina za industrijsko lagerovanje fluida može veoma efikasno vršiti oblaganje građevinskih konstrukcija, posebno u kiselim sredinama (oblaganje tankova, zidova i podova postrojenja gde se koriste kiseline...) U mogućnosti smo da na bilo koji naš plastični rezervoar ugradimo raznovrsne standardne i nestandardne priključke čime se omogućuje povezivanje u bilo koji sistem cevovoda.


Vrste i tipovi plastičnih rezervoara

Plastični rezervoari i cisterne - GHIBLIPLAST GHIBLIPLAST proizvodi plastične rezervoare različitih namena i tipova. Proizvode se u standardnim prečnicima od 500 mm do 3000 mm. Po zahtevu kupca dimenzije rezervoara mogu biti prilagođene Vašim potrebama. Namena i uslovi ekspoloatacije rezervoara odeđuju tip rezervoara, pa se tako u našem proizvodnom programu nalazi nekoliko tipva plastčnih rezervoara i to:

Naši plastični rezervoari i cisterne su atestirani i ekološki ispravni i ne zagađuju životnu sredinu. U praksi i upotrebi naši rezervoari ne kontaminiraju svoj sadržaj, a sadržaj ne može izazvati bilo kakvu hemijsku reakciju sa materijalom od koga su rezervoari napravljeni. To znači da rezervoari od plastike nisu  sredina gde se mogu razviti bakterije ili alge što je najvažnije u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Naši plastični rezervoari su bez ukusa i mirisa.