Plastične cevi za kanalizaciju, ventilaciju

Plastične cevi GHIBLI - SPIRAL - PROFILS proizvode se tehnoligijom spiralnog namotavanja polietilena HDPE i poliprpoilena PPH. Proizvode se u različirim prečnicima: Ø 300 mm Ø 400 mm, Ø 500 mm, Ø 600 mm, Ø 800 mm, Ø 1000 mm, Ø 1200 mm, Ø 1300 mm, Ø 1600 mm, Ø 2000.

Plastične cevi

Plastične cevi

GHIBLIPLAST proizvodi:

- plastične cevi profilisanog zida - plastične cevi punog zida - fazonske komade (priključne nastavke na cevi) - šahte za kanalizaciju - šahte za vodomer - plastične cevi za ventilaciju - plastične cevi za drenažu

Plastične cevi GHIBLI - SPIRAL - PROFILEN primena

Koristeći osobine i odlične karakteristike materijala od kojeg proizvodimimo plastične cevi (polietilena visoke gustine (HDPE) i polipropilena (PPH) i posebnom tehnologijom u njihovoj preradi - tehnologijom spiralnog namotavanja), proizvodimo veoma kvalitetne plastične cevi koje imaju široku primenu a posebno za:

- cevovode za transport industrijskih otpadnih voda - fekalne kolektore - kišnu kanalizaciju - navodnjavanje (odvodnjavanje) - drenažne cevi

Materijal od kojeg proizvodimo GHIBLI - SPIRAL - PROFILEN plastične cevi. Nalazi se na pozitivnoj listi materijala Evropske unije za ovu primenu. Svi naši proizvodi su atestirani i ekološki ispravni. HDPE tip PE 80 i PE 100 omogućava da naše proizvode plastične cevi i šahte za kanalizaciju  karakterišu:

Izuzetna mehanička svojstva, materijal od kojeg se proizvode rezervoari polietilen visoke gustine (HDPE), ima veliku zateznu čvrstođu i odličnu čvrstću na pritisak. Otporan je na habanje zbog malog koeficijenta trenja pa sprečava pojavu žljebova i risova pri upotrebi. Izuzetno zilav materijal, a žilavost se odražava i na ekstremno niskim temperaturama .

Cevi za kanalizaciju

Plastične cevi osobine

GHIBLI - SPIRAL - PROFILEN plastične cevi su veoma male mase, što omogućuje znatne uštede pri transportu, manipulaciji i montaži. Mala težina posebna je prednost ako se radi o izgradnji cevovoda kroz nepristupačne terene. GHIBLI - SPIRAL - PROFILEN plastične cevi imaju dobre hidrauličke karakteristike. Spoljašnji zid cevi je ekstrudiran u vidu spirale a glatka unutrašnja površina, koja ima mali koeficijent trenja garantuje da i nakon duge upotrebe neće doći do stvaranja naslaga. Moguće je i ispiranje kanalizacije pod velikim pritiskom zahvaljujući svojstvima materijala i dizanju cevi. Naše spiralne cevi podnose znatno veća opterećenja u odnosu na glatke i korugovane cevi, zahvaljujući prvenstveno velikoj elastičnosti i velikoj krutosti prstena koja se povećava ili smanjuje korakom prstena ali se u zavisnosti od potrebe može izrađivati i tzv. sendvič profil koji ima veliku krutost i žilavost u zavisnosti od namene i proračuna. (dubina ukopavanja, pritisak podzemnih voda, saobraćajno opterećenje cevovoda i td...).

GHIBLI - SPIRAL - PROFILEN plastične cevi  su otporne na abraziju, agresivne otpadne vode, hemijske uticaje i veoma su izdržljive pri mehaničkim kretanjima zemljišta. Cevi imaju dug vek upotrebe, koji se kreće iznad 50 godina i zanemarljive troškove održavanja što korisnicima omogućuje punu ekonomiju.

Mere u mm

NW

S mm R mm

15°

30°

45°

90°

Z1

Z2

Z1

Z2

Z1

Z2

Z1

Z2

400

10

400

150

250

210

310

265

365

500

600

500

15

500

160

260

235

335

305

405

600

700

600

15

600

170

270

260

360

345

445

700

800

700

20

700

180

280

285

385

385

485

800

900

800

25

800

190

290

310

410

425

525

900

1000

900

30

900

200

300

335

435

465

565

1000

1100

1000

30

1000

210

310

360

460

505

605

1100

1200

Njihovom ugradnjom jasno pokazujemo da veoma vodimo računa o zdravlju ljudi i zaštiti i očuvanju životne sredine.

Izrada ovih proizvoda (cevi i šahte) podrazumeva i montažu na terenu tj. izradu cevovoda.

Plastične cevi