Cevi za ventilaciju – ventilacione cevi

Cevi za ventilaciju ili ventilacione cevi

cevi za ventilaciju

Cevi za ventilaciju

Ventilacione cevi se proizvode od polietilena visoke gustine. Koriste se za ventilaciju hala, poljoprivrednih farmi i ostalih objekata gde je potrebno odvođenje agresivnih gasova. Proizvode se  prečnika  Ø 400 mm, Ø 500 mm, Ø 600 mm, Ø 800 mm i Ø 1000 mm. Sa klapnama, difuzorima, redukcijama, kolenima, prema tehničkim zahtevima kupca i prema vrsti objekta na kojoj se ugrađuje ventilacija. Plastične cevi koje se koriste kao cevi za ventilaciju su obično cevi punog zida.  
Plastične cevi