Kontakt

PR Ghibliplast
Karađorđeva 80 14253 Osečina Telefoni: +381(0)14/451-334 +381(0)69/26-30-503 Fax: +381(0)14/452-142 E-mail: ghibliplast@gmail.com Tekući račun: 205-144118-63 (Komercijalna banka)
Ghibliplast Osečina