Šahte

Šahte za vodomere – vodomerne šahte

Šahte za vodomer Proizvodimo šahte za vodomere koje se izrađuju od polietilena visoke gustine u standardnim dimenzijama i to: • Ø500×1000 • Ø600×1000 • Ø800×1000 • Ø1000×1300 Šahte za vodomere proizvodimo u dve varijante. Šahte bez termo izolacije. Šahte sa termo izolacijom od stiropora, koja omogućuje normalan rad vodomera na ekstremno niskim temperatura

Šahte Opširnije

Šahte za kanalizaciju – kanalizacione

Šahte za kanalizaciju Reviziona okna (šahtovi) su takođe izrađeni od polietilena visoke gustine istim postupkom izrade (tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena i polipropilena). I kod njih kao i kod cevi su identična svojstva materijala u pogledu hemijskih uticaja i svih ostalih vrsta otpornosti kako na unutrašnji sadržaj tako i na spoljašnje pritiske i opterećenja. Unutrašnjost im […]

Šahte Opširnije