Proizvodi

Plastične kace za vodu, voće, kominu

Plastične kace – plastični otvoreni rezervoari U našim krajevima ovi vertikalni otvoreni rezervoari – kace našli su primenu za fermentaciju voća i povrća (šljive, grožđe, jabuke, komina, kupus…). Mogu se koristiti za skladištenje pijaće vode i raznih hemikalija, zrnastih materijala, stočne hrane i sl. Za fermentaciju voća, kljuka, grožđa i kominu preporučujemo da pogledate i […]

Plastične kace, Proizvodi Opširnije

Plastične kace sa vodenim dihtungom

Plastične kace sa vodenim dihtungom imaju dodatni prsten na vrhu kace u koji se sipa voda i on služi kao dihtung. Tako da kada se ova kaca poklopi sa svojim odgovarajućim poklopcem medijum koji se skladišti  u bačvi je skoro hermetički zatvoren, vodeni dihtung onemogućava da miris materije koja se skladišti u kaci oseća u […]

Plastične kace, Proizvodi Opširnije

Horizontalni rezervoari cisterne

Cisterne horizontalni rezervoari Cisterne horizontalni rezervoari od plastike su takođe nastali istim postupkom prerade istog materijala (tehnologijoom spiralnog namotavanja polietilena i polipropilena), ali se razlikuju po svojoj nameni a samim tim i po konstrukciji. GHIBLI – SPIRAL – PROFILEN Horizontalni rezervoari, mogu biti nadzemni i ukopavajući. Zbog uštede u prostoru i sigurnosti, ovi horizontalni plastični […]

Plastični rezervoari, Proizvodi Opširnije

Vertikalni plastični rezervoari

Vertikalni plastični rezervoari – zatvoreni Vertikalni plastični rezervoari GHIBLI –  SPIRAL – PROFILEN se izrađuju istom tehnologijom kao i plastične kace (tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena i polipropilena). Koristeći veoma dobre osobine i katakteristike materijala polietilena visoke gustine HDPE polietilena i polipropilena PPH dobijen je proizvod koji je rešio mnoge probleme pri skladištenju i manipulisanju tečnostima, […]

Opširnije

Pravougaoni rezervoari kade i tankvane

Pored cilindričnih plastičnih rezervoara i cisterni za vodu GHIBLIPLAST  proizvodi i pravougaone rezervoare u obliku kada i bazena. Pravougaoni rezervoari – kade se izrađuju od ravnih ploča od polietilena visoke gustine HDPE. Kade i sve slične posude, izrađuju se u svim dimenzijama, po tehničkoj dokumentaciji i po zahtevima korisnika. Najšečće se koriste kao kade za […]

Opširnije

Septičke jame

Plastične septičke jame su horizontalni ukopavajući rezervoari za taloženje i delimično prečišćavanje otpadnih voda. Naše plasične septičke jame su savremeno rešenje za odlaganje otpadnih voda u domaćinstvima, školama, vrtićima, vikend naseljima, hotelskim i motelskim smeštajima…. GHIBLIPLAST septičke jame se izrađuju tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine HDPE, materijala izuzetne hemijske postojanosti, koji ne prima mirise […]

Opširnije

Protočne dvokomorne septičke jame

Dvokomorne i trokomorne septičke jame su sistemi za prikupljanje sanitarno – fekalnih otpadnih voda iz domaćinstava. Koriste se u slučajevima kada ne postoje izgrađeni sistemi kanalizacionih mreža. Septičke jame sa delimičnim biološkim prečišćavanjem otpadnih voda se koriste u svrhu odstranjivanja plutajućih i ostalih supstanci koje se mogu otkloniti separacijom. Septičke jame su horizontalni plastični rezervoari […]

Opširnije

Protočne trokomorne septičke jame

Trokomorne septičke jame Trokomorne septičke jame  kao i dvokomorne su sistemi za prikupljanje sanitarno – fekalnih otpadnih voda iz domaćinstava. Koriste se u slučajevima kada ne postoje izgrađeni sistemi kanalizacionih mreža. Septičke jame sa delimičnim biološkim prečišćavanjem otpadnih voda se koriste u svrhu odstranjivanja plutajućih i ostalih supstanci koje se mogu otkloniti separacijom.. Odvodnja iz […]

Opširnije

Separatori masti, ulja i naftnih derivata

Separatori ulja i naftnih derivate sa koalescentnim filterom Separatori naftnih derivata upotrebljavaju se svuda gde otpadne vode sadrže veću količinu rastvorenih mineralnih tečnosti (nafta i derivati). Uglavnom se radi o površinskoj vodi. Koristi za prečišcavanje otpadnihvoda iz kišnih odvoda za sve površine izložene padavinama i sa većom količinom taloga, kao što su saobraćajnice, trgovi, parkovi, […]

Opširnije

Sistemi za skupljanje kišnice

Sakupljanje kišnice u rezervoare za vodu Skupljanje kišnice je neophopdno jer je pitke vode na zemlji je u sve manjim količinama i postaje sve dragocenija. Kako je potreba za vodom osnovni životni zahtev svakog čoveka, a tamo gde je nema u dovoljnim količinama može stvoriti velike probleme. Prosečna potrošnja vode po osobi dnevno iznosi između […]

Opširnije