Plastični rezervoari

Plastični rezervoari i cisterne

Plastični rezervoari GHIBLI – SPIRAL-PROFIL prozvode se thnologijom sprilanog namotavanja polietilena visoke gustine HDPE i polipropilena PPH. Koristeći veoma dobre osobine i katakteristike materijala polietilena visoke gustine HDPE i polipropilena PPH, uspeli smo da konstruišemo i proizvedemo  plastične rezervoare i  ciseterne koji su rešili mnoge probleme skladštenja različitih vrsta tečnosti i agrsivnih fluida. Najširu primenu […]

Plastični rezervoari Opširnije

Horizontalni rezervoari cisterne

Cisterne horizontalni rezervoari Cisterne horizontalni rezervoari od plastike su takođe nastali istim postupkom prerade istog materijala (tehnologijoom spiralnog namotavanja polietilena i polipropilena), ali se razlikuju po svojoj nameni a samim tim i po konstrukciji. GHIBLI – SPIRAL – PROFILEN Horizontalni rezervoari, mogu biti nadzemni i ukopavajući. Zbog uštede u prostoru i sigurnosti, ovi horizontalni plastični […]

Plastični rezervoari, Proizvodi Opširnije

Vertikalni plastični rezervoari

Vertikalni plastični rezervoari – zatvoreni Vertikalni plastični rezervoari GHIBLI –  SPIRAL – PROFILEN se izrađuju istom tehnologijom kao i plastične kace (tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena i polipropilena). Koristeći veoma dobre osobine i katakteristike materijala polietilena visoke gustine HDPE polietilena i polipropilena PPH dobijen je proizvod koji je rešio mnoge probleme pri skladištenju i manipulisanju tečnostima, […]

Plastični rezervoari, Proizvodi Opširnije

Pravougaoni rezervoari kade i tankvane

Pored cilindričnih plastičnih rezervoara i cisterni za vodu GHIBLIPLAST  proizvodi i pravougaone rezervoare u obliku kada i bazena. Pravougaoni rezervoari – kade se izrađuju od ravnih ploča od polietilena visoke gustine HDPE. Kade i sve slične posude, izrađuju se u svim dimenzijama, po tehničkoj dokumentaciji i po zahtevima korisnika. Najšečće se koriste kao kade za […]

Opširnije

Termoizolovani rezervoari

Termoizolovani rezervoari su plastični rezervoari izrađeni od polietilena ili polipropilena. Izolovani poliuretanskom penom izmedju duplih zidova rezervoara, što usporava razmenu toplotne energije između medijuma i okoline, a samim tim održava se „konstantna“ temperatura medijuma unutar termoizolovanog rezervoara. Rezervoari sa izolacijom mogu biti vertikalni plastični rezervoari i horizontalni plastični rezervoari cisterne.  GHIBLI – SPIRAL – PROFILEN […]

Opširnije

Elipsasti rezervoari

GHIBLI – SPIRAL – PROFILEN Elipsasti rezervoari za vodu se proizvode tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine HDPE. Proizvode se u standardim  zapreminama od 500, 1000, 1500, 2000, 2500 i  3000 litara. Ovi rezervoari se najčešce koriste u domaćinstvima za lagerovanje pitke vode na mestima gde zbog ograničenog prostora nije moguće postaviti standardni vertikalni ili […]

Opširnije

Rezervoari sa duplim zidom

Plastični rezervoari sa duplim zidom najčešće se koriste hemiskoj industriji za skladištenje agresivnih  i opasnih fluida. Izraduju se od polietilane visoke gustine HDPE ili poliprpoilena PPH u zavisnosti od namene rezervoara i vrste medijuma koji se skladišti u njima. Unutrašnji rezervoar je namenjen za skladištenjne tečnosti, a spoljašnji je prihvatni i ima ulogu da u […]

Opširnije

Sistemi za skupljanje kišnice

Sakupljanje kišnice u rezervoare za vodu Skupljanje kišnice je neophopdno jer je pitke vode na zemlji je u sve manjim količinama i postaje sve dragocenija. Kako je potreba za vodom osnovni životni zahtev svakog čoveka, a tamo gde je nema u dovoljnim količinama može stvoriti velike probleme. Prosečna potrošnja vode po osobi dnevno iznosi između […]

Opširnije